• krookus22.jpg
 • krookus88.jpg
 • krookus444.jpg
 • krookus1111.jpg
 • krookus3333.jpg
 • krookus5555.jpg

 Lp KLASSIÕPETAJA!

Kutsume teie õpilasi osalema konkursil õpilaste teadusfestivali algkooliprojektide festivalialal osalemiseks!

Õpilaste teadusfestivalil osalevad ka sel aastal oma uurimis- ja katseprojektidega 1-6. klassi õpilased. Projekte esitlevad lapsed mõlemal festivalipäeval – 12. ja 13. aprillil 2018.
Eelmisel aastal tutvustasid algkooliõpilased festivalil 26 projekti, millel autoreid kokku 48.

Ootame osalema 1.-6. klassi õpilaste projekte, uurimuslikke töid vms, mille valmimise käiku ja tulemusi on võimalik esitleda stendiettekandena ja/või muu materjalina. Tööd võivad olla valminud nii õppetunnis, huviringis kui ka väljaspool. Esitatava töö juhendaja võib olla lisaks õpetajale ka lapsevanem, vanem õde-vend jne.

Et osaleda soovijaid on rohkem kui algkooliõpilaste festivalialale mahub, valitakse osalejas välja konkursiga, millele taotluste esitamise tähtaeg on 10. veebruar, osalejad selguvad hiljemalt 5. märtsil.

Konkursil osalemiseks tuleb tuleb veebivormi kaudu esitada (avatakse 22.01):
a) projekti/katse vm pealkiri (korraldajad trükivad selle stendipealsele);
b) autori(te) nimi;
c) kool ja klass;
d) autori(te) kontaktandmed;
e) juhendaja nimi ja kontaktandmed
f) projekti kirjeldus (vabas vormis, ära peaks märkima projekti eemärgi, kirjeldama töö valmimise käiku ja tulemusi;
g) märkida, kas projekti tulemusi esitletakse ka mingil muul moel peale stendi (nt mudel, prototüüp, makett vm materjalid) ja/või tehakse kohapeal tulemuste või töö käigu näitamiskes mõni katse vms.

Miks osaleda teadusfestivalil?
Õpilaste teadusfestivalil oma uurimis- või katseprojekti avalikkusele tutvustamine annab õpilastele hea kogemuse ja võimaldab saada oma tööle ka külastajatelt tagasisidet. Lisaks ammutada positiivset inspiratsiooni festivalil osalevatelt parimatest õpilaste teadustööde konkursi uurimistöödest ja vestlusest nende autoritega.

Projektidega osalejatele on mõlemal päeval tasuta toitlustamine ning väljastpoolt Tartu linna ja maakonda tulijatele ka ööbimine.

Lisainfo, sh osalenud algkooliõpilaste videointervjuud, leiate festivali kodulehel www.etag.ee/teadusfestival

Lugupidamisega
Margit Lehis

Tel 5203270, 7300335
ÕTFi projektijuht
Teaduse populariseerimise osakond
Eesti teadusagentuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÕPETAJAD!  Olete oodatud koolitusele "Loovustehnikad leiutamisprotsessis"!
Tehnikad ja meetodid, mida koolitusel tutvustatakse, on kasutatavad kõigis ainetundides, sest probleemide leidmine, nende sõnastamine ja lahenduste leidmine/pakkumine ning kriitiline mõtlemine läbivad kogu õppeprotsessi.

Toimumise aeg: 24. november 2017 kel 9:45-17:00Koht: Tartu hotelli konverentsikeskus, Meloodia saal
Koolitus on osalejale tasuta, aga vaja on kindlasti registreeruda hiljemalt 20. novembriks.Rühma suurus on 25 osalejat.
Väljastpoolt Tartut tulijaile saame kompenseerida transpordikulud. Osalejad saavad koolituse läbimise kohta ka tõendi.

Koolituse eesmärk: anda ülevaade erinevatest loovustehnikatest ning harjutada probleemi määratlemise, ideede genereerimise, probleemide lahendamise, ideede hindamise ja tootearendamise tehnikad. Koolitusel käigus proovitakse läbi ideest teostuseni/leiutiseni protsess kasutades loovustehnikaid.

Koolituse sihtrühm: üldharidus- ja kutsekoolide erinevate ainete õpetajad, kes annavad tunde alates 1. kuni 12. klassini ning kes juhendavad loovtöid (nt leiutisi).
Koolituse läbinu (õpiväljundid):

 • mõistab loovuse ja innovatsiooni olemust, leiutamisprotsessi ning mõttemustrite murdmise tähtsust;
 • omab ülevaadet loovustehnikatest ja on mitmeid nendest läbi proovinud;
 • on ise läbinud protsessi ideest teostuseni/leiutiseni.

 Koolituse temaatiline ajakava
9:45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv

10.00-12.00 Loovus, innovatsioon ja leiutis. Loovust kujundavad ja takistavad tegurid.  Leiutamisprotsess. Ülevaade loovustehnikatest.

12.00-13.00 Lõuna

13.00-15.00 Ideest teostuseni I: probleemide kaardistamine, probleemi määratlemine, ideede genereerimine probleemi lahendamiseks.

15.00-15.15 Paus

15.15-17.00 Ideest teostuseni II: idee valik ja hindamine, tootearendus.

Koolitusel kasutatavad meetodid: Koolituse käigus kasutatakse hulgaliselt aktiivõpet ja loovustehnikaid; materjali illustreeritakse rohkete näidetega, mis aitavad materjali paremini omandada; koolituse käigus läbitakse ideest-teostuseni protsess; õppemetoodika fookuseks on praktiline töö, arutelu ja koostööks ergutamine.

Koolitaja: Elina Kallas on Tartu Ülikooli ettevõtluse lektor. Viimane aasta tegi ta külalisteadlasena uurimustööd ettevõtluse alal Harvardi Ülikoolis, Cambridge/USA. Tal on doktorikraad majanduses ning tal on rikkalik praktiline kogemus nii mitmes rahvusvahelises ettevõttes kui ka ettevõtjana. Elina on läbi viinud hulgaliselt koolitusi loovustehnikate rakendamisest erinevatele sihtrühmadele.

Koolitust toetatakse ERFi Teame+ vahenditest.

Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust.

Sügistalvised tervitused!

Margit Lehis

Teaduse populariseerimise osakond
Eesti teadusagentuur
Tel 730 0335, 520 3270

Elvas, 2017   <= Paremini, ikka paremini, 
Õpetaja Urmas H :)
5684 2794
skype: urmas.h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klassiõpetaja eriala tähistab 27. oktoobril 2017 kell 10.00 juubelikonverentsiga "60 aastat kõrgharidusega klassiõpetaja ettevalmistust" Tallinna Ülikoolis sünnipäeva. Päeva jooksul ootavad ees põnevad ettekanded erinevate elualade esindajatelt ning sisukad teematoad. Õhtu lõpetab pidulik vastuvõtt kell 17.  Oma osavõtust palume teada anda

http://www.tlu.ee/et/Haridusteaduste-instituut/Klassiopetaja-eriala-60/Registreeru-juubeliyritusele

Kohtumiseni juubelikonverentsil!
Heade soovidega
Airi Kukk
Tallinna Ülikool

............................................................................................................................................................................................

AASTA LOOMA LUULEKONKURSS

Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom ja Looduskalender.ee kutsuvad ka sel aastal koolilapsi osalema aasta looma teemalisel luulevõistlusel. Metskitse teemalist loomingut on esitama oodatud kõik huvilised algklassidest gümnaasiumi lõpetajateni ning parimaid kirjutajaid premeeritakse auhinnaretkega.
Osale aasta looma luulekonkursil!
2017. aasta loom on metskits – kirjuta temast üks vahva luuletus või lühijutt, saada see meile ning võida põnev aasta looma elu tutvustav retk! Osalema on oodatud kõik huvilised algklassilastest gümnaasiumi lõpetajateni.
Kuidas osaleda?
- Tee tutvust, kas põgusamalt või põhjalikumalt, aasta looma - metskitsega. Abiks on sulle nii aasta looma kodulehekülg kui kitsekaamera.
- Pane kogutud inspiratsiooni põhjal kirja luuletus (regivärss, haiku, vabavärsiline või lihtsalt mõnusalt riimuv salmike), lühijutt, anekdoot või muu kuni 1000 tähemärgiline tekst.
- Saada oma kirjatöö meile kas e-posti teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või paberkandjal aadressile Eesti Loodusmuuseum, Lai 29a, Tallinn. Märgi kirjale kindlasti juurde märksõna „Luulekonkurss“ ning töö juurde oma nimi, vanus, kool, klass ning telefoninumber. Kirjatükkide saatmise tähtaeg on 25. oktoober 2017.
- Hoia oma tööle pöialt! Võitjad kuulutatakse välja 1. novembril 2017 Eesti Loodusmuuseumi ja aasta looma kodulehel ning võidutööde autoritega võetakse ka eraldi ühendust.
Parimad kirjutajad on oodatud auhinnaretkele metskitse radadele, kus saab kuulda selle graatsilise olendi elust – levikust, eluviisist, aga ka suhetest inimestega.
Parimad kirjatööd valib välja korraldusmeeskond. Lisaks valivad oma lemmikud välja ka Looduskalender.ee meeskond ning Eesti Loodusmuuseumi kollektiiv ning need tööd avaldatakse vastavalt Looduskalender.ee portaalis ning Eesti Loodusmuuseumi kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites.
Luulekonkurssi korraldavad Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom jaLooduskalender.ee.
Lisainfo: Helen Arusoo, aasta looma toimkonna liige, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Suur tänu juba ette ära!
Tervitades,
Kätlyn Metsmaa
kommunikatsioonijuht
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.loodusmuuseum.ee
tel 6411 739, 5227 894
Eesti Loodusmuuseum Lai 29a, Tallinn

............................................................................................................................................................................................

Puust ja punaseks.....

Taas on tulemas põnevad koolipäevad muuseumis, Tallinna vanalinna kaheksa muuseumi ja keskuse ühine koostööprojekt „Puust ja punaseks“. Koolipäeva eesmärk on ühe meeleoluka päeva jooksul omandada teadmisi ajaloo, teatri, kunsti, muusika ja inimese tervise vallast või hoopis uurida lähemalt teatrit, loodust, kirjandust ja disaini. Klassil tuleb valida sobiv kuupäev vastaval nädalal ja üks kahest koolipäevast.
Koolipäevade kirjeldus: http://www.elk.ee/?page_id=25742
Neljandate klasside koolipäevad toimuvad 7.11, 8.11 ja 10.11. 2017
Viiendate klasside koolipäevad toimuvad 14.11, 15.11 ja 17.11. 2017
Hind: 15 eurot lapse kohta
Aeg: 9.30–14.50
Lisainfo: Eesti Ajaloomuuseumi pedagoog Anu Kohal
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 6968 634
Tervitades
Irma Mets

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGASI KOOLI.....

Kutsume teid ja teie õpilasi osalema põnevates e-külalistundides, mis toimuvad 11.-13. oktoobril, 08.-10. novembril – (Terve mina), 10.-12. jaanuaril – (Tuleviku tehno-Eesti), 07.-09. veebruaril –(Eriline Eesti), 07.-09. märtsil – (Turvaliselt maailmas), 11.-13. aprill il–(Loodus meie ümber), 09.-11. mail –(Varia).

Oktoobri kolme päeva jooksul võtab 14 külalisõpetajat õpilased endaga tööpäeva kaasa. Tundidesse saab registreerida siin: https://tagasikooli.ee/100e-tundi/registreerimine/

Külalistunni annavad teiste seas TV3 reporter-toimetaja Ingrid Teesalu, näitleja Liis Lass, eetiline häkker Joseph Carson, geenitehnoloogid Lili Milani ja Tõnu Esko, ETV+ peatoimetaja Darja Saar, jpt. Tunnid toimuvad videoblogi formaadis. Täpsema tunniplaani leiate kirja lõpust.

E-külalistundides osalemiseks valige tundide seast välja teie 1.-12. klasside õpilaste jaoks olulised teemad. Avage tunnis Youtube'i otseülekanne, kus külalisõpetaja avab teemat 15-20 minutit ning saate tema ja teiste osalevate klassidega ühisvestluses ka suhelda. Ülejäänud 45-minutilise tunni läbiviimiseks ning õpilaste kaasamiseks pakume teile välja tunnikava ja lisamaterjalid.

Ka Tagasi Kooli infosüsteem on jätkuvalt avatud ja kutsume teid plaane tegema, keda sellel aastal külla kutsuda. Võib-olla leida koos külalisõpetajaga tunnis “100 põhjust, miks Eestis on hea elada”. Või siis rääkida erinevatest karjäärivalikutest, vabatahtlikust tööst või tuleviku oskustest. Kutsume erinevate uudistama:https://is.tagasikooli.ee/

Kohtume 11.-13. oktoobril e-külalistundides!

Tagasi Kooli meeskond

www.tagasikooli.ee

www.ev100.ee/tagasikooli

E-külalistunnid aitab koolidesse tuua EV100, Swedbank Eesti, Overall Eesti ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Oktoobri e-külalistundide tunniplaan

Registreerimine: https://tagasikooli.ee/100e-tundi/registreerimine/

11.10.

9:00, #012 Ingrid Teesalu: Milline näeb välja reporteri tööpäev? 1.-6. klass

10:00, # 013 Swedbank: Milline näeb välja tööpäev pangas? 1.-6. klass

11:00, #014 Liis Lass: Kuidas ma sain näitlejaks? 7.-12. klass

12:00, #015 Darja Saar: Kuidas ma sain ETV+ peatoimetajaks? 7.-12. klass

13:00, #016 Karl Korsar: Kuidas ma sain tekstiilidisaineriks? 7.-12. klass

12.10.

9:00, #017 E-külalistund 1.-6. klass

10:00, #018 Hans Markus Antson: Milline näeb välja loodusfotograafi tööpäev? 1.-6. klass

11:00, #019 Priit Lätti: Milline näeb välja arheoloogi tööpäev? 1.-6. klass

12:00, #020 Joseph Carson: Kuidas ma sain eetiliseks häkkeriks? 7.-12. klass

13:00, #021 Tõnu Esko ja Lili Milani: Kuidas ma sain geenitehnoloogiks? 7.-12. klass

13.10.

9:00, #022 Kelly Nevolihhin: Milline näeb välja avariipolitseiniku tööpäev? 1.-6. klass

10:00, #023 E-külalistund 1.-6. klass

11:00, #024 Kuidas ma sain ettevõtjaks? 7.-12. klass

12:00, #025 Ringkäik Telliskivi Loomelinnakus. Kuidas ma sain loomeettevõtjaks? 7.-12. klass

Heade soovidega,

Kelli Seiton

Tagasi Kooli

56463947

kommunikatsioonijuht

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KESKKONNAHARIDUSE KONVERENTSILE....

Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium kutsuvad taas õpetajaid, loodus- ja keskkonnahariduskeskuste spetsialiste, loodusretkede juhendajaid ja kõiki teisi huvilisi osalema keskkonnahariduse konverentsil „Keskkonnahariduse väljakutsed muutuvas maailmas“, mis toimub 25. ja 26. oktoobril 2017 Jäneda Mõisas.

25. oktoobri programm keskendub kliimamuutuste teemale. Päeva esimeses pooles toimuvad ettekanded valdkonna tunnustatud asjatundjatelt, teises pooles jagunetakse teemakohastesse töötubadesse.

Konverentsi esimese päeva pärastlõunal toimub keskkonnahariduse ühingu asutamiskoosolek. Ühingu liikmeks on oodatud nii loodus- ja keskkonnahariduskeskuste töötajad kui ka õpetajad, kelle jaoks keskkonnaharidus on oluline. Ühingu ülesandeks on kogu valdkonna arengu toetamine, koostöö korraldamine oma liikmete ja partnerite vahel, liikmete kutsealase täiendõppe korraldamine ning osalemine keskkonnaharidust suunavate otsuste tegemise protsessis.

26. oktoobril on kavas ülevaade keskkonnahariduse valdkonnas toimuvast: kokkuvõtted tänavu kevadel Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud uuringutest, nendest tulenevad järeldused ja arenguvajadused. Tutvustatakse keskkonnateadlikkuse ja -hariduse tegevuskava koostamise protsessi ning osalejatel on võimalik läbi arutelude suunata tegevuskava sisu, valikuid ja otsuseid.

 Konverentsi lõpetab akadeemik Tarmo Soomere ettekanne, kus ta mõtestab keskkonnahariduse ehk säästvat arengut toetava hariduse rolli ühiskonnas.

Konverentsi toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 Konverentsi päevakava ja registreerumisteave on leitav https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/keskkonnahariduse-konverents

Osalustasu on 10 eurot. Registreeruda saab 18. oktoobrini või kuni kohti jätkub. Osalema mahub 200 huvilist.

Lisainfo: Piret Eensoo, Keskkonnaameti keskkonnahariduse peaspetsialist, tel.5306 5044, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Head klassiõpetajad!

Eesti Klassiõpetajate Liit (EKÕL) kutsub teid praktilisele sügiskoolitusele.
Koolitus toimub 25. novembril 2017 Tartu Katoliku Hariduskeskuses Joosepi majas (Oru 3).

Koolituse teemad ja läbiviijad:
"Õpetaja olla on vahva!"; Anne Orav ja Taimi Ruusmäe (Tartu Kivilinna Kool);
"Avastusõppega tuttavaks praktiliste tegevuste kaudu"; Jane Krasilnikova ja Epp Säre (Tartu Katoliku Hariduskeskus).

Päevakava:
10.30 - 10.50 sügiskoolitusele saabumine, registreerimine
10.50 - 11.00 sügiskoolituse avamine

11.00 - 12.30 koolitus
12.30 - 13.00 lõuna
13.00 - 14.30 koolitus
14.30 - 15.00 sügiskoolituse lõpetamine
Sügiskoolitus on tasuline. Osavõtutasu on 15 €.

Palume registreerida sügiskoolitusele hiljemalt 17. novembriks järgmisel lingil:
http://bit.ly/klassiopetajate_sugiskoolitus

Kohtumiseni sügiskoolitusel Tartus!

EKÕL-i juhatus

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koolitused “Nüüdisaegne õpikäsitus Lotte 1. klassi õppekomplekti näitel” 29. septembril Paides ja 13. oktoobril TallinnasAvatud on registreerimine Mauruse esimestele koolitustele sellel õppeaastal. 29. septembril kell 13 ootame Lotte-huvilisi Paide Ajakeskusesse, 13. oktoobril kell 13.30 aga Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse.

29. septembril Paides

Paides ootab kõiki huvilisi Paide Ajakeskus, koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised teemad

- Õuesõppetund

- Koostöö loodusõpetuse tundides

- Matemaatika meie ümber (praktilised tegevused tunnis) 

- Aabits ja lugemik loovuse toetajana

- Eesti Vabariik 100 – ajarännak Paide Ajakeskuses

Teemasid tutvustavad õppekomplekti autorid Maarika Männil (loodusõpetus), Mare Kabel (matemaatika), Heli Prii ja Eve Krais (eesti keel).

Registreeru Paide koolitusele siin: https://goo.gl/forms/4NzZkqydSHCNSe5z1.  

13. oktoobril Tallinnas, Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

Tallinna koolitusel võtab meid vastu Kadrioru Saksa Gümnaasium ja kõne all olevad teemad on järgnevad:

- Soovitusi ja nippe lapse lugema õpetamisel (Maili Liinev, eripedagoog, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 2.klassi õpilase vanem)

- Koostöö loodusõpetuse tundides

- Matemaatika meie ümber (praktilised tegevused tunnis) 

- Aabits ja lugemik loovuse toetajana

- Lisaks Maili Liinevile tutvustavad teemasid õppekomplekti autorid Maarika Männil (loodusõpetus), Mare Kabel (matemaatika), Heli Prii ja Eve Krais (eesti keel).

Registreeru Tallinna koolitusele siin: https://goo.gl/forms/iB91VYOxZzE8KOdc2.

Kõik Mauruse koolitused on tasuta, soovijatele ka koolitustunnistus!

Lisainfo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eesti Klassiõpetajate Liit ootab teid suvepäevadele "Loodusega käsikäes ehk
uuenev õpikäsitus säästvat arengut toetava hariduse kontekstis", mis toimuvad
15. - 16. august Sagadi Looduskoolis, Lääne-Virumaal.

Suvepäevade päevakava:
Palume ennast registreerida hiljemalt 22. juuniks alljärgneva lingi kaudu:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tulemas on kaks põnevat kursust I ja II kooliastme õpetajatele.

1. kursus "Ettevõtlikkuspädevust arendavad meetodid I ja II kooliastmes", mis toimub Tartus kolmapäeval, 07. juunil ja Tallinnas teisipäeval, 13. juunil.

Eesmärk: toetada õpetajaid leidmaks võtteid õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamiseks igas tunnis.
Millest:
* ettevõtlikkuse olemus ja tähendus nooremate õpilaste arengus
* muutunud õpikäsituse tugi ettevõtlikkuspädevuse kujunemisel
* takistused ettevõtlikkuse arendamisel I ja II kooliastmes ning nende ületamise võimalused
* loova mõtlemise komponentide ja ettevõtlikkuspädevuse seosed
* erinevad ettevõtlikkust kujundavad lugemise, kirjutamise, arutelumeetodid
* õpilase ettevõtlikku mõtlemist kujundavad meetodid tundides

Lektor: Ene Kulasalu
Maht 6 AK. Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Registreerida saate vormidel:

TARTUS: https://goo.gl/forms/TwBAPhbtUZxI1F5W2

TALLINNAS: https://goo.gl/forms/Ht4yL9URCzPxw2Qq2

2. kursus "Aktiivõppemeetodid matemaatikas", mis toimub Tartus reedel, 09. juunil.

Kuidas käivitada õppija aktiivsust ja vastutust matemaatikatunnis?
Kuidas hoida õppemängude kaudu huvi matemaatika vastu ja arendada matemaatika õppimiseks vajalikke oskusi?
Kuidas organiseerida rühmatöid nii, et nendest saaksid kasu kõik osalejad?

Millest:
* tunni ülesehituse 3-faasiline mudel

* aktiivõppemeetodeid matemaatikatunni erinevates faasides
* rühmatöödest ja õppemängudest matemaatika tunnis (rühmade moodustamise võimalused, läbiviimine, tagasiside)

Lektor: Malle Saks
Maht 6 AK. Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

TARTUS: https://goo.gl/forms/cYlbQw07vJlEm9wZ2

Rohkem saab infot lugeda koduleheküljelt: http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Info:
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 5854 8313

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Head õpetajad!

Enne jõulupühi ja aastavahetust on hea aeg leida põnev väljakutse enesetäienduseks uuel aastal – võtta osa SUUNATUD UURIMUSLIKU ÕPPE koolitusest, mida korraldab MTÜ Eesti Avastusõppe Liidu koolituskeskus.

Kui tahad oma õpilasi tundides köita huvitavate ja arendavate tegevustega, siis tule seda harjutama SUUNATUD UURIMUSLIKU ÕPPE e AVASTUSÕPPE koolitusele! 
Praktiline õppus annab Sulle oskused kõiki põnevaid avastusõppe katseid oma õpilastega tundides läbi viia ja Sinu õpilastel avaneb võimalus eksperimenteerides teadmisi ja oskusi omandada! Koolitused toimuvad järgmistel aegadel ja teemadel:

Koolitus „Avastusõppe teema “Meeled” rakendamine 1. kooliastmes“.

Koolitajad: Jane Krasilnikova ja Marge Paluoja

1.  koolituspäev E 16.01.2017 kell 10-18;
2.  koolituspäev N 16.02.2017 kell 10-16.

Osalustasu 70 eurot.

Sellele koolitusele saab registreeruda lingilt: "Meeled"

Koolitus “Suunatud uurimusliku õppe ehk avastusõppe üldised alused 1. kooliastmes”.
Koolitajad: Kairi Kutta ja Karin Hellat
N 19.01.2017 algusega kell 10.00-14.00.

Osalustasu 35 eurot.

Sellele koolitusele saab registreeruda lingilt: "Üldised alused"

Koolitus „Avastusõppe teema “Muutused meie ümber” rakendamine 1. kooliastmes“.

Koolitajad: Jane Krasilnikova ja Marge Paluoja

1. koolituspäev E 23.01.2017 kell 10-16;

2. koolituspäev R 27.01.2017 kell 10-16;

3. koolituspäev R 17.02.2017 kell 10-16.

Osalustasu 70 eurot.

Sellele koolitusele saab registreeruda lingilt: "Muutused"

Koolitus „Avastusõppe teema “Toiduainete uurimine” rakendamine 1. kooliastmes“.

Koolitajad: Marge Paluoja ja Jane Krasilnikova
1. koolituspäev N 09.02.2017 kell 10-16;

2. koolituspäev R 10.02.2017 kell 10-16;

3. koolituspäev E 03.04.2017 kell 10-16.

Osalustasu 90 eurot.

Sellele koolitusele saab registreeruda lingilt: "Toiduained"

 Koolitusi viivad läbi õpetajad, kes oma igapäevatöös avastusõpet rakendavad. Koolitajate praktilised kogemused aitavad õpetajatel leida oma lähenemise avastusõppele ning julgusta-vad neid avastusõpet koolis kasutama. Koolitused toimuvad Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikojas, Jakobi 41. Kui mõnest haridusasutusest tuleb osalema rohkem kui üks õpetaja, pakume soodushinda - kokkuleppel!Ole innukas avastaja ja tule avastusõppe koolitusele!

Kohvipausid on koolituse hinna sees. Kõikidele huvilistele toredaid avastusi avastusõppe koolitustel ja oma klassitoas soovides,

 

Karin Hellat

Koolituskeskuse juhtaja

MTÜ Eesti Avastusõppe Liit

http://www.avastustee.edu.ee/wp/

Ravila 14 A, Tartu

5090991

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ka kõige väiksem poku teab, et detsembrikuus on SOOJADE SOOVIDE AEG, sestap kutsun teid 3.-10. detsembril Pokumaale külla, et koos lastega välja mõelda kõik head soovid ning pisikesed üllatused, mida nad enne uue aasta tulekut oma sõpradele ja emadele-isadele saaksid ette valmistada. Samuti on see võimalus lastega iluslumises metsas käia, talvisest loodusest teada saada ning kõige lõpuks soojas ja hubases Pokukojas meisterdada, muusikat teha ning midagi

NIKER-NÄKER NÄÄRINÄTÄL

Milles jummal jõulu loonu,

niker-näker nääripäivä?

Siis ma võta võiduleiba,

oma käega vortsikesi!

Siis saava latse saia süvva,

kireva härja konte jüräda!

/Urvaste, 1933. ERA II 63, 447(22)/

NIKER-NÄKER NÄÄRIPROGRAMM kooli- ja lasteaiagruppidele 5.-8. detsembril kell 10.00 ja kell 13.00
Osalejad saavad teada, kuidas pärismetsast saab muinasjutumets ning kui hubaselt ja kirevalt Pokumaal soojade soovide aega sisse juhatatakse.

PS: Igaks juhuks olgu siiski mainitud, et programmid on ka nädalavahetustel, lisaks Jaak Johansoni ja Kait Tamra kontserdid 3. ja 10. detsembri õhtul.

Registreerumiseks tuleks endast märku anda  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  enne 28. novembrit.Täpsem info www.pokumaa.ee või sõbrune meiega näoraamatus: www.facebook.com/pokumaa       Küsimuste või erisoovide korral võib samuti julgelt kirjutada, sest gruppidega tegeleme mistahes ajal. :)

Parimate tervitustega pokude maalt
Nele Hendrikson
Pokumaa SA juhatajaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+372 5342 5054
www.pokumaa.ee

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eesti Klassiõpetajate Liidu sügisseminar EK6L_v2ike_gif.gif

“Kunst on kunsti teha”

26. november 2016 Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis (Kuninga 29, Pärnu)

10.00 -10.30    saabumine, tervituskohv

10.30 - 11.00     tervitab Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktor

11.00 - 13.00 töötoad:

Töötubadesse registreerimine kohapeal.

 1. töötuba Anneli Laasi, vabakutseline õpetaja, maalija.

MAALIMINE: segatehnikas (guašš, pliiats jne) talvepildid, ideed talve ja jõulude maalimiseks/joonistamiseks.

 1. töötuba Piret Laanvee, klassiõpetaja  (1.-6.klass), õpetajate koolitaja, meisterdamisõpetaja

MEISTERDAMINE:  paberi valmistamine (jõuluehted, -pildid, seinapilt,

kipsside-tehnikas näpunukud sh päkapikud, lambavillast ehted ja kingitused (võtmehoidja, kaelakee, häll).

13.00 - 13.30 lõunasöök koolimajas

(kui projekti ei toetata, siis  söögiraha umbes 10€ on omaosalusena)

13.30 - 15.30 töötubade vahetus

Registreerimine liidu liikmetele 10. novembrini.

Registreerimisvorm

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Hea õpetaja!

Oled lahkelt oodatud konverentsile “Kohtumised”!

Millal? 25. november 2016 kell 9.30-18

Kus? Tartu Ülikool (Ülikooli 18-228)  ja Eesti Rahvamuuseum

Miks? Kuigi usuline ja maailmavaateline mitmekesisus muutub iga päevaga järjest aktuaalsemaks, on seda Eestis olnud juba pikka aega.  Juba sajandeid on siin erinevate kristlike konfessioonide kõrval elanud lisaks mitteusklikele juute ja islamiusulisi, hiljem ka budiste ja hinduiste. Kuidas seda mitmekesisust tuua kooli ja tundi viisil, mis aitaks lastel seda paremini mõista ning selle keskel elada?  

Kuidas? Konverentsil arutatakse, kuidas aidata lastel kriitiliselt ja empaatiliselt õppida kohtumistest erinevalt mõtlevate inimestega, tutvustataks eelmisel aastal valminud õppevideotega ning arutatakse, kuidas neid saab kasutada inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse, usundiõpetuse ja usuõpetuse tundides. Tutvutakse Eesti Rahva Muusemumi püsinäitusega “Kohtumised” ning religiooni käsitlevate eksponaatidega.

Päevakava

9.30 Registreerimine

10  Avamine ja tervitus

10.15 Kadri Ugur: Õppevideod ja nende sisu kriitiline vaatamine õppetöös

11.00 Ivika Saaroja:  Erinevat usku inimesed Eestis: õppevideote “Kohtumised” saamislugu

11.30 Virgutuspaus

11.45 Olga Schihalejev: Õpistsenaarium ja õpilugu
         Töötubade lühitutvustus:

 1. Nete Tutsu:  Kuidas ma kasutaksin videot  “Kohtumine Anneliga luteri kirikust” 1. kooliastmes

b) Helene Toivanen: Kuidas ma kasutaksin videot “Kohtumine Annaga õigeusu kirikust” 2. kooliastmes

c) Aleksandra Sooniste: Kuidas ma kasutaksin videot “Kohtumine Anatoliga ukraina kirikust” 3. kooliastmes

d) Greete Palksaar: Kuidas ma kasutaksin videot  “Mikk räägib maausust” 1. kooliastmes

e) Toomas Jürgenstein: Õpilaste valmistamine usundiõpetuse olümpiaadiks

f) Olga Schihalejev: Usundiõpetuse õppevara praegu ja tulevikus

12.15  Töötoad

13 Lõuna

14 Töötoad

14.45-15.15 Kokkuvõte töötubades tehtust.

15.15-18 Retk Raadile ja ERMi näitus “Kohtumised”

Registreerimine aadressil http://lingid.ee/kohtumised hiljemalt 18. novembriks, osalustasu 10€.

Korraldajad: Tartu Ülikooli usuteaduskond (Olga Schihalejev, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ja EELK Usuteaduse Instituut (Kerstin Kask, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

Õpilaste teadusfestival

Õpilaste teadusfestival 2017 toimub 27.-28. aprillil Tallinnas Lauluväljaku ruumides.
Sarnaselt esimestega on ka kolmandale üle-eestilisele Õpilaste Teadusfestivalile (ÕTF) oodatud osalema algkooliõpilased (1.-6. klass) oma uurimis- ja katseprojektidega. Osalema valitud õpilased tutvustavad oma töid mõlemal festivalipäeval (27.04 kell 10-17.30, 28.04 kell 10-13).

Algkooliõpilaste festivalialale osalejate (17-20 osalejat/meeskonda) leidmiseks korraldame veebruaris väikese konkursi, tähtaeg 1. märtsil. Sellekohase info paneme veebruari algul festivali kodulehele www.etag.ee/teadusfestival

Et (konkursi ja) festivali ajaks korralikult valmis olla, peaks katse- ja/või uurimisprojektidega alustama juba sügisel ja kindlasti võiks festivali külastamise oma klassi kevadiste tegemiste kavasse lülitada.

Senised osalenud algkooliõpilaste teadusprojektid on olnud väga mitmekesised ja näha on saanud klassikalisi uurimistöid, ajaloo ainetel koostatud legoinstallatsiooni ja palju muud väga põnevat. 2015. aastal osalenud algklassiprojektide tutvustusi näeb: https://youtu.be/gNA-1fNvE5M

Sellisel suurel õpilasteaduse üritusel oma uurimis- või katseprojekti avalikkusel tutvustamine annab õpilastele hea kogemuse ja võimaldab saada oma tööle ka külastajatelt tagasisidet. Lisaks ammutada positiivset inspiratsiooni festivalil osalevatelt parimatest õpilaste teadustööde konkursile esitatud uurimistöödest ja vestlusest nende autoritega.

Festivalil ootavad külastajaid teadusteatrite etendused, teaduse tutvustajate väljapanekud, vanemate klasside uurimistööde stendiettekanded, mille autoritelt otse kohapeal töö kohta pärida saab, eakaaslaste projektid ja mitmetes töötubades osalemise võimalus - suur majatäis põnevaid teadusega seotud tegevusi. 2016. aasta festivali tutvustavat videot näete https://youtu.be/-wCbDMlbxD4

Klassiga festivali külastamiseks on koostatud vaatluslehed, mis aitavad õppekäiku eesmärgipärasemaks ja süsteemsemaks muuta. Lehed on samuti leitavad festivali veebilehelt.

Soovin häid ideid projektidega alustamiseks ja jõudu nende juhendamisel!

Kui projektide ja/või festivali teemal küsimusi tekib, siis võtke kindlasti ühendust tel 730 0335, 520 3270, e-posti aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lugupidamisega
Margit Lehis

ÕTF 2017 peakorraldaja
Teaduse populariseerimise osakond
Eesti teadusagentuur
Tel 730 0335, 520 3270

 

...............................................................................................................................................................................

 

Kujundava hindamise abil vastutustundlikuks õppijaks!

13. oktoobril toimub Tallinnas klassiõpetajatele mõeldud koolitus nimega „Kujundava hindamise abil vastutustundlikuks õppijaks“. Kursuse maht on 8 akadeemilist tundi, mille jooksul tutvustatakse pädevuspõhise hindamise kahte suunda, nende mõju ja erinevusi ning tehakse riiklikus õppekavas olevale meetodile üleminek õpetajale oluliselt lihtsamaks. Kujundav hindamine on üks peamisi meetodeid, mida kasutatakse õpimotivatsiooni tõstmiseks, samuti arendab see õpilase eneseanalüüsioskust ning toob esile koolitöö edukuses omavastutuse rolli olulisuse. Täpsemalt loe siit: http://www.ami.ee/avatud-kursused/
Maria-Ursula Kurm
Avatud Meele Instituut
SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
7428777

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Info õpperakenduse www.taskutark.ee kohta. Taskutargas on üleval palju materjale ja teste, mis on abiks õppetöö läbiviimisel. See on hea võimalus lastel õppida teste lahendades ning vajadusel korrata olulisemaid asju kodus, koolis või bussis. Paljud õpetajad kasutavad Taskutarga teste kodutöö-des ning klassiruumis.

Kasutamine on lihtne:   www.taskutark.ee   Kõik asjad leiab lihtsalt klasside alt, valides õppeained ning sealt testid või materjalid.
Juhul, kui keegi on huvitatud testide koostamisest või on juba olemas ülesanded, mida soovib jagada, siis võib julgelt ühendust võtta: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lisame need Taskutarka. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eve Burmeister annab teada, et on võimalik tellida matemaatika arvutamis-värvimisraamatuid:

1. Värviline matemaatika 6-8 aastastele (liitmine-lahutamine 20 piires)

2. Värviline matemaatika (liitmine lahutamine 100 piires ja korrutustabel)

3. Õunauss Juss arvutab ja värvib (liitmine ja lahutamine 20 piires, lisaks mustrid ja joonistamisülesanded)

Raamatuid saab saata posti teel. Raamatu hind on 2 eur.

Eve Burmeister tel 56157757

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eesti Loodusmuuseum ja aasta looma toimkond kutsuvad kõiki Eesti koolilapsi osalema mägrateemalisel luulevõistlusel. Parimaid kirjutajaid premeeritaks auhinnaretkega mägralinnakusse.

Lisainfo: Helen Arusoo, aasta looma toimkonna liige, e-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


We have 5 guests and no members online